Η πατροπαράδοτη κλασσική διαδικασία από τα παλιά… σταματά εδώ!

Στη σύγχρονη μονάδα με την προσεκτική εμφιάλωση, στα ιδιόκτητα μέσα για την διανομή των προιόντων και στην άμεση ανταπόκριση των αναγκών του 21ου αιώνα με συνέπεια στην παραγωγή και την παράδοση των προιόντων.

Τεχνολογικός εξοπλισμός. Για την απόσταξη από τα ιδιόκτητα αποστακτήρια της ποτοποιΐας και την εμφιάλωση, τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ποιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Από τα παλιά…και η εμπειρία, σε συνδυασμό με την τέλεια οργάνωση σήμερα. Με επισταμένους ποιοτικούς ελέγχους από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό,για τη γεύση και την αγνότητα των προιόντων.