Η ιστοσελίδα του Chris Distillery είναι σχεδόν έτοιμη, κάποιες μικρές λεπτομέριες μένουν και τις επόμενες ώρες/ημέρες θα είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη να δεχτεί τους επισκέπτες της Αποσταγματοποιΐας Chris με έδρα την Πάτρα.   Η ομάδα ανάπτυξης της Ax-Easy