Η ιστοσελίδα του Chris Distillery είναι σχεδόν έτοιμη,

κάποιες μικρές λεπτομέριες μένουν και τις επόμενες ώρες/ημέρες θα είναι

πλήρως λειτουργική και έτοιμη να δεχτεί τους επισκέπτες της

Αποσταγματοποιΐας Chris με έδρα την Πάτρα.

 

Η ομάδα ανάπτυξης της Ax-Easy

Share